LOG POS

Shkarko katalogun

Kompania jonë ofron një gamë të gjerë shërbimesh duke e përdorur gjithë potencialin e biznesit tuaj, në mënyrë që ai të ketë sukses të garantuar.

Krijimi dhe zhvillimi i software-ve aplikative, sipas kërkesës së kilentëve.

Këshillimi dhe sigurimi i pajisjeve programore (software-it).

Shkrimi dhe përgatitja e projektit për implementimin e Sistemeve Informative, gjithashtu edhe përshtatja sipas kërkesave dhe specifikave të klientit.

Ofrimi i këshillave për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së IT-së.

Mbulimi e mbështetja në punët llogaritare, ato të kontabilitetit dhe të auditimit, si edhe këshilla të ndryshme mbi tatimet.

Këshillime të ndryshme në lidhje me afarizmin dhe proceseve të afarizmit.

 

POS

LOG Pos përmban modulet në vazhdim:

  • Shitjet me pakicë ( POS Retail)
  • Arkën

 

LOG Pos me shitjet ditore është i përshtatshëm për markete, dyqane të vogla, farmaci, kozmetika, etj. Log POS është funksional për transaksionet në një arkë të vetme, apo edhe si pjesë integrale e një rrejti arkash. Log POS është i programuar që të veprojë on-line apo i pavarur(off-line) në rastet e një shkëputjeje apo defekti në rrjet.

 

<< Kthehu mbrapa