LOG PHARMACY

Shkarko katalogun

Kompania jonë ofron një gamë të gjerë shërbimesh duke e përdorur gjithë potencialin e biznesit tuaj, në mënyrë që ai të ketë sukses të garantuar.

Krijimi dhe zhvillimi i software-ve aplikative, sipas kërkesës së kilentëve.

Këshillimi dhe sigurimi i pajisjeve programore (software-it).

Shkrimi dhe përgatitja e projektit për implementimin e Sistemeve Informative, gjithashtu edhe përshtatja sipas kërkesave dhe specifikave të klientit.

Ofrimi i këshillave për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së IT-së.

Mbulimi e mbështetja në punët llogaritare, ato të kontabilitetit dhe të auditimit, si edhe këshilla të ndryshme mbi tatimet.

Këshillime të ndryshme në lidhje me afarizmin dhe proceseve të afarizmit.

 

PHARMACY

Log Pharmacy është një aplikacion i dedikuar për farmacitë apo dhe institucionet e tjera shëndetësore. Ai përmban të gjithë listën e barnave dhe prodhuesve përkatës.

Në këtë pako gjithashtu janë të përfshira edhe:

 • Kartela e pacientit
 • Kartela e artikullit
 • Evidenca e personelit mjekësor
 • Udhëheqja e stokut në bazë të datës së skadencës
 • Udhëheqja e stokut në bazë të numrave serial dhe numrit lot
 • Përshtatjet dhe menaxhimi i mallit
 • Blerjet
 • Librat e blerjes
 • Shitjet
 • Librat e shitjes
 • POS
 • Raporte dhe analiza (Raporte faturash, raporte për artikuj)

 

<< Kthehu mbrapa