Login

 

LOGIN, është një kompani e cila ofron software për kompani, biznese dhe institucione me veprimtari të ndryshme, konsulencë profesionale dhe shërbime të vazhdueshme rreth sistemeve kompjuterike, infrastrukturë të IT-së, shërbime të ndryshme të kontabilitetit dhe auditimit, këshilla për çështje të ndryshme të lidhura me tatimet, etj.

Pse ne?

 

Së bashku me ju, ne krijojmë dhe zhvillojmë zgjidhje në një masë të duhur e cila i përshtatet ndërmarrjes apo aktivitetit tuaj dhe ju shoqërojmë në të gjitha fazat e projektit.
Nga Ideja tek Përfundimi, nga Vizioni tek Versioni

Produktet tona

 

LOGIN ofron një gamë të gjerë shërbimesh duke e përdorur gjithë potencialin e biznesit tuaj, në mënyrë që ai të ketë sukses të garantuar.
Krijimi dhe zhvillimi i software-ve aplikative, sipas kërkesës së kilentëve.


Më shumë

 
Facebook